Detta vill vi påverka

Vi kommer jobba för att påverka olika saker men här kommer en del av det vi vill engagera oss i och jobba framåt för. 

 • Sjukvård. Återinsätt vårdbiträden och läkarsekreterare. Ta bort mellanchefer. Gör om administrationen i sin helhet för långa handläggningstider/väntetider. Specialistvården skall samarbeta kring patienten kontinuerligt här ska även en fast husläkare ingå.
 • Samtliga landsting i Sverige skall ha samma datasystem för att underlätta patientens behov av vård i andra län.
 • Myndigheter/Kommuner skall ha samma datasystem för att kunna samköra sina register och minimera fusk och andra oegentligheter. 
 • Tandvården ska in i högkostnadsskyddet.
 • Polisen, Brandkåren och Ambulansen. Ska ges tillstånd att nyttja samtliga av sina befogenheter. Vid attack under pågående uttryckning skall fokus ligga på att ta fast dom attackerande och fängsla dom med alla medel som finns.
 • LSS skall behållas i sin helhet. Dock skall den kunna tas bort direkt vid upptäckt av fusk. Öka kontrollen på LSS företagen. Tex genom månadsvis digitala kontroller eller dylikt kontrollsystem.
 • Barn som far illa. INTE en enda unge ska behöva fara illa på grund av urdålig rapportering och uppföljning. Kommuner som inte tar hand om detta inom 24 timmar skall kunna straffas. Barn som far illa skall omgående omhändertas och få adekvat hjälp och vård. Täta kontroller av kommuner och boenden där barnet placeras skall göras med täta innebär det minst 1 gång per månad.
 • Pensionärer skall ha en god pension utan skatteavdrag eller som mest 10 % i skatt samt ha boende och vård att tillgå. Inga ursäkter finns här.
 • Återinför dagmammor samt ha mindre barngrupper inom barnomsorg och skolan.
 • Skuldsatta ska kunna göra egen amorteringsplan direkt med KFM och då kan inte Inkassobolagen komma med extra amorteringsuppgörelser. Komplement till detta är skuldsanering för överskuldsatta. Handläggningstider för detta skall kortas ner drastiskt.Inkassolagen skall i sin helhet ses över och fler krav ska läggas på inkassobolagen då dom i dagens läge inte har redovisningskrav och dessutom rättighet att göra en amorteringsplan med en klient samtidigt som dom driver samma ärende via KFM och löneutmätning.
 • Korta handläggningstiderna på migrationsverket och inför en omgående start vid flyktingankomst att skrivas in på SFI, AF, Samhällskunskap. Dessa 3 saker skall göras från dag 1. Går man inte med på detta får man genast vända tillbaka dessutom har man ingen möjlighet till bidrag från svenska staten. 
 • Under tiden vi lagar Sverige så behöver vi minska eller dra in bidrag till andra länder. Detta för att vi först måste se över och bygga upp vår egen välfärd innan vi kan ge bidrag till andra. När detta är gjort så kan vi se över bidragen.
 • Minska ner på mellanchefer och onödiga administrationsuppgifter inom myndigheter och statlig verksamhet.
 • Ta bort mellanmyndigheter alternativt flytta ut dom över Hela Sverige.
 • Byggandet av billigare hyresrätter skall utökas omgående.
 • Bensinskatten ska ner och flygskatten tas bort.
 • Utöka ROT och RUT för att frigöra jobb.
 • Enklare jobb skall ses som en väg ut på arbetsmarknaden.
 • Lägre ingångslöner skall vara möjligt då en ny inom en yrkesgrupp inte ska ha samma lön som en som jobbat i 30 år. Lägre ingångslöner är ett måste.
 • Återinför lärlingsjobb med lärlingslöner för att underlätta för personer som har svårt att lära sig teoretiskt men klarar detta praktiskt.
 • Småföretag ska ha en lättare administration än idag. Även ha enklare att anställa.
 • Flytta ut statliga myndigheter över Hela Sverige. Både längst upp i norr och längst ned i söder.
 • Kontanter skall finnas kvar och banker måste ha tillgängliga öppna kontor. Då vi har personer som behöver den hjälpen som finns att tillgå över disk. Alla har inte möjlighet till data och bankID.
 • Sluta lägga ALL fokus på storstäderna i Sverige. Sverige har en underbar landsbygd och den ska överleva genom att skapa fler jobb och etableras av fler företag.
 • Större fältarbete hela tiden. Politikerna ska inte bara sitta på kontoret. Dom ska vara ute i verkligheten och vara delaktiga i alla olika samhällsdelar för att öka förståelsen i samhället.

Välkommen

Välkommen till www.vardagspartiet.n.nu.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev kommer att göras tillgängligt längre fram.

Länkar

Intressanta länkar kommer att presenteras längre fram

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)